Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

spansk konstnär

Källor

Paris d. 18 maj 1877. 18 maj 1877
Föregående dag tillbringade Edelfelt med spanjoren Rafael de Ochoa; de träffades på Salongen och gick till Mister William Hood Stewarts hôtel [palats] vid Cours la Reine; unge Julius Stewarts förevisade faderns galleri; där fanns cirka 20 Marià Fortuny, flera Ernest Meissonier och Jean-Léon Gérôme, massa spanjorer som Madrazo far och son, Martín Rico, Antonio Casanova, Matías Moreno; där fanns också en stor tavla av den unge polacken Jozef Chelmonsky, som man talat mycket om i Paris det senaste året.
Toledo d. 28 april 1881 28 april 1881
Osäker koppling Madrazo har gifvit mig anvisning till Toledos enda målare, dn Matias Moreno, en mycket förekommande karl
Toledo d. 30 april 1881. 30 april 1881
Don Matias Moreno hade först ej igenkänt mitt namn i Madrazos rekommendationsbref, men såg närmare efter och kom då underfund med att han följt med min verksamhet i 3 år, och omfamnade mig, kallandes min tafla från i fjol "precioso" "bonito" utvisande "muchissimo talente" o.s.v. Han bad mig att få presentera mig för en "poet" och en artilleri officer här, som båda egde reproduktioner af min "likfärd" och som öfverhopade mig med komplimanger – Tänk att jag var känd i Toledo!
*I samma häfte af l'Art der min tafla finnes, påträffas en teckning af dn Matias Morenos tafla i fjolårets salong.
Jag har arbetat dugligt här, men beklagligtvis ej kommit längre än till studier och obetydliga croquiser. Toledo är bland det mägtigaste man kan se – och genom Sr Moreno har jag haft tillträde till flere privat-gårdar (patios, de flesta arabiska) fått en och annan tiggar gubbe att stå o.s.v.
Toledo d. 4 maj 188[1]. 4 maj 1881
Jag får lof att tala spanska så godt jag kan ty Morenos franska är högst svårförstådd, då hans castillanska deremot är ganska tydlig.
I går tillbragte jag aftonen i familj – hos en snickare. Jag hade näml. under aftonen talt med Moreno om spanska nationsmelodier o.d., och han proponerade mig då att följa med till nyssnämda snickare, som jemte sina 3 söner skulle vara en virtuos på guitarr, och som dessutom hade en dotter som skulle vara en äkta spansk typ. – Vi gingo kl. 8 vid lag genom en massa trånga krokiga gränder, backe upp och backe ned, och hamnade slutligen vid ett gammalt hus nära Tajo, och bultade på de tre slagen med portklappen. "Quien es?" ljöd det och vi svarade det vanliga "Gente de paz" (fredligt folk) hvarpå porten gick upp. – Ett tu tre var jag presenterad och ändamålet med vårt besök tydliggjordt, – guitarrerna togos ned från väggen och detta egendomligt entoniga, drömmande musicerande begynte, då och då afbrutet af sång vare sig af döttrarne eller af de 3 närvarande Muhargesätterna.
Moreno förde mig med flit till de mest fantastiska gatorna, liksom enkom gjorda till dekorationer för dueller och lönnmord – fordomdags ty nu äro menniskorna här mycket fredliga. Man kan ändå få här ett temmeligen genuint forntida intryck, ty i hela staden finnes ej en enda fabrik jernvägen ligger långt borta på andra sidan om Tajo, gatorna äro upplysta med oljelampor och brandvakterna sjunga ut klockslagen om natten på en melodi som är ganska lik den i Borgå brukliga
Om en stund komma Moreno och el caballero Eugenio de Olavarria efter mig för att gå ut och promenera
Toledo d. 5 maj kl. 12 på dagen 5 maj 1881
Sedan igår har jag ej upplefvat mycket. Jag har så godt som slutat min studie i San Juan de los Reyes, och Moreno hittar ej på uttryck nog starka för att uttrycka sin beundran. Han har förklarat mig vara "un gran colorista" – måtte så ske. Amen.
I går på aftonen kom han och hans vän don Eugenio de Olavarría, kapten och läkare i krigsakademin *) *) (Toledo är neml. Spaniens Fredrikshamn, 400 kadetter uppfostras i de Mohriska kungarnes Alcazar.) litteratör och mycket pratsam, hit för att föra mig ut i staden.
Madrid, söndag d. 8 Maj 1881 8 maj 1881
Efter ankomsten hit till Madrid gick jag upp till Madrazo, som jag nu kunde helsa personligen från hans vänner i provensen, Castillo, Guyena, Moreno och Olavarría.
Ack jag har ej talt om för Mamma, våra promenader om qvällarne i Toledo, på tre man hand, Moreno, Olavarría och jag. Hvad det var märkvärdigt, romantiskt och hvad jag under dessa vandringar i den gamla stadens omnejder, i månskenet insöp många intryck – som jag vore lycklig att kunna återge.