Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

senator

D. 3 april 79 3 april 1879
I dag har Edelfelt haft modell för att göra teckningar till Wilhelm Forsmans Citoyenne; han vill göra den på ett annat sätt denna gång; han kunde göra henne skrivande och ha ett gammalt "fruntimmer" bakom som följder pennans rörelser och kalla det "en supplik till Robespierre"; det vore bra att veta om Forsman vill ha en likadan Citoyenne, men det är inte troligt då han aldrig sett tavlan; det är på fröken Bertha Forsmans inrådan som reproduktionen blivit gjord.
Annandag påsk 79. 14 april 1879
Följande dag börjar Edelfelt på kvinnofiguren i den Cedercreutzska tavlan; efter den väntar Wilhelm Forsmans Citoyenne [Medborgarinna].
Paris d 20 april 79. 20 april 1879
Edelfelt håller med Alexandra Edelfelt om att inte göra några stora förändringar på Wilhelm Forsmans Citoyenne [Medborgarinna]; han tänker placera henne i ett rum vid ett skrivbord i ungefär samma ställning som den förra.
d. 3 Juni 1879 3 juni 1879
Edelfelt har börjat på Wilhelm Forsmans Citoyenne [Medborgarinnan] och räknar bli färdig till den 10 juni; modellen har ett mycket uttrycksfullt ansikte; hon är aktris vid Cluny theatern, men har stått modell för John Singer Sargent, som rekommenderade henne; ställningen är ungefär den samma som på den Mellinska tavlan, men fonden blir interiör och kostymen är bättre, ljust siden gorge de pigeon [duvhals ~ färg som skiftar efter ljuset] och gröngrå kjortel.
d. 9 juni 9 juli 1879
Den amerikanska konsthandlaren hörs inte av och Edelfelt är orolig för sin tavlas öde och för hur han skall komma hem; kanske skriver han till senator Wilhelm Forsman och får 500 mark genast.