Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

svensk överste, militärattaché i Paris

Paris d. 28 Juli 1878 28 juli 1878
Georg Sibbern höll tal för kungen, norrmannen Behrens (inte sångaren) för Frankrike; Pietro Krohn talade bra för den nordiska sången och Christian Meyer Ross för Ivar Hallström och Jacob Axel Josefson som var närvarande; överste Ferdinand Staaf höll ett långt andragande på franska.
d. 9 juni 9 juli 1879
Hos Reuterskiölds var excellensen Georg Sibbern, danske legationssekreteraren greve Knud af Knudsborg, greve Hans Wachtmeister, attaché överste Ferdinand Staaff, norske attachén Mohr med fru, Gustaf Cederström och Edelfelt; Lennart Reuterskiöld var ekivok som alltid och lilla fru Louise Reuterskiöld gjorde les honneurs; hon försökte med sitt svenska bondtycke spela grande dame [världsvan dam] à la Gallifet och Madame de Pourtalès och det tog sig inte illa ut; fru Reuterskiöld var klädd i vitgul crèmefärg som nu används, vita spetsar och skor, bas à jour [strumpor som syntes]; Madame Mohr såg bra ut, men var inte van att röra sig, dessutom tycker Edelfelt att norskan låter så plebejisk [folklig]; renast svenska talade "gubben" Sibbern.
Efter middagen läste Ferdinand Staaff många av sina verser, både franska och svenska; Sibbern gav inte intrycket av något geni; det hör till god ton att vara reaktionär, svenskarna är det av födsel och ohejdad vana; vore svenskarna katoliker, vore de världens mest reaktionära folk; Edelfelt skrattade med då de gick åt Léon Gambetta och republiken, vad tjänar det till att bråka.
Fjerdedag jul 1880. 28 december 1880
Alexandra Edelfelt har troligen tillräckligt av allt dansande och superande, vilket också Edelfelt har; man måste ha ett intresse för någon av damerna för att ha roligt på danser och Edelfelt har sin "åskledare" på annat håll; han dansade kotiljong med en av Ferdinand Staaffs döttrar, en Madame Robinet, som är gift med en fransk officer.