Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

finländsk greve, generalguvernör, general; deltog i Gustav III:s statsvälvning, övergick senare i rysk tjänst under Katarina II och hennes efterträdare

d. 9 juni 9 juli 1879
Hans Wachtmeister är i Edelfelts ålder och mycket intresserad av historia; han bad Edelfelt skaffa alla nummer av Finsk tidskrift där Kart Tigerstedts avhandling och Georg Magnus Sprengtporten ingår.
Mellan Leipzigs slätter och Lützens kullar måndag d. 29 nov. 1886 29 november 1886
Snoilsky förevisade sina böcker; han hade många böcker som berörde Finland; Buxhoevdens och Sprengtportens redigerade proklamationer i original, de äldsta finska grammatikorna och biblarna.