Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

ägare till reseagentur

Källor

Inga källor
d. 23 Juni 1877 23 juni 1877
På kvällen går Edelfelt på middag till Madame Jacquinot; Pauline Ahlberg reser på måndag; Edelfelt har skrivit till herrar Böningh och bett dem möta henne vid bangården i Lübeck och föra henne till ett hôtel.
Ännu Paris 1877 lördag d Juli 7 juli 1877
Edelfelts tavla är avsänd (för 61 francs) med grande vitesse [express, snabb fart] till Böning i Lübeck; därifrån tar Edelfelt den som passagerargods; det blev brådskande på grund av att Johannes Jæger infinner sig i Helsingfors den 25; borde inte Carl Gustaf Estlander & co betala en del, om det inte hade blivit så bråttomt skulle Edelfelt ha låtit tavlan avgå i sakta mak; Edelfelt är skamsen över att han på staden låtit förstå att han sålt tavlan, utan att ha gjort det; han kan inte veta om Aurora Karamzin eller Herman Frithiof Antell går med på att betala den begärda summan.
Paris d 11 Juli 77. 11 juli 1877
Pauline Ahlberg har träffat Böningarna i Lübeck; hon skriver tre gånger i veckan till Madame Jacquinot och säger att hennes omgivning är insupportabel [outhärdlig]; den enda glada dag hon haft sedan hon lämnade Paris var med herrarna Böning i Lübeck.
Tillsammans med tavellådan sände Edelfelt ett brev till Böning, men har ännu inte fått något svar; varken Adolf von Becker eller han vet därför något säkert om ångbåtarna.
Lübeck, den 17 Juli 1877 17 juli 1877
Föregående dag gick Edelfelt till Böning, som bjöd honom att bo hos sig.
Böning har talat om Pauline Ahlberg; hon bjöd Böningarna på middag och var mycket echaufferad [upplivad]; då hon kom på ångbåten mötte hon på Sterkys från Hamburg; hon presenterade inte Böningarna och tilltalade dem på tyska, fastän Sterkys hört dem tala svenska; Madame Jacquinot säger sig aldrig ha sett en så taktlös människa som Pauline; Pauline blir aldrig annorlunda för hon tror sig veta allting så bra själv; Edelfelt talade mycket om Pauline med Madame Jacquinot som är en godhjärtad och förståndig fru som ser saker som de är.
Edelfelt var med Böning på en teater där man spelade en pariskomedi som han redan sett i Paris; det var som att se lybeckare spela parisare.
Paris d. 3 Juli 1878 3 juli 1878
Gustaf Philip Armfelt har sänt en hälsning från Lübeck via herrarna Böning; han har rekommenderat Edelfelt till att springa runt med deras rekommendationskort och föra fram deras kommissions- och speditionstjänster; Edelfelt har fått i uppdrag att gå till Bon Marché, Printemps, Grand Magazin du Louvre, Cafe de la Régence och alla de nordiska utställningarna på världsexpositionen.
Paris d. 28 Juli 1878 28 juli 1878
Böning har sänt uppgifter om ångbåtsturerna; den 3, 10 och 17 augusti går ångbåten direkt till Helsingfors, varje lördag och onsdag till Stockholm.
Paris måndag d 27 sept 1880. 27 september 1880
Edelfelt ska till Chabod för att fråga efter tavlan som inte har inte kommit fram; Böning hade bara fått de två kistorna som kommit till Helsingfors.
Måndag d 10 okt 1880 10 oktober 1880
Den lilla tavlan och gipserna som de trodde var förlorade har aldrig blivit avsända och fanns hos "gubben" Chabod; det lönar sig knappast att sända gipserna; tavlan har Edelfelt sänt till Böning och om några veckor får Alexandra Edelfelt ordna så att den hämtas från tullen.
12 januari 1881. 12 januari 1881
Nu farväl för denna gång. Jag skickar en fotografi af mig, densamma som Etters och Manzeys skola få – Ack hvad jag liknar Böning på den; jag måste väl göra det i verkligheten också. – tusen varma helsningar från Atte
Paris d. 7 juni 1881 7 juni 1881
Jag skall skrifva till Böning för att få veta när ångbåtarna gå. Passar det ej att komma med storfursten en af de sista dagarna i månaden, far jag öfver Lübeck Stockholm.
d. 20 Juni 81. 20 juni 1881
Jag har beställt kläder men får dem först om torsdag, så att jag knappast kan tänka på att resa samma dag. Tygerna och de färdiggjorda klädningarna låter jag Böning skicka direkt från Lübeck. det blir visserligen bråk och utgifter i tullen, men jag vill ej ha bråk med de obehagliga svenska tullsnokarna.
Paris Påskafton 86 24 april 1886
Edelfelt har skickat sommarhattar och handskar och småsaker åt Annie och Berta Edelfelt via Böning; något kan ges åt flickorna Brandt; ber dem berätta om han ska skaffa mörkare hattar för hösten.
Paris 8 februari 88. 8 februari 1888
Kistorna har kommit, men finns ännu hos tullen; frakten har gått över Hangö, Stockholm, Malmö och Lübeck och har blivit dyr; Böning har skickat räkningen som går på 227 riksmark; Edelfelt har betalat 100 riksmark, resten är det knappast en "himmelens brådska" att betala.