Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

tysk-svensk fotograf

Paris d. 27 Juni 77. 27 juni 1877
Albert Laurin har skrivit att han inte har något emot att Edelfelts tavla fotograferas av Johannes Jæger; Edelfelt hoppas att inget händer ramen och tavlan under transporten till Jæger i Stockholm.
Paris, d 30 Juni 77. 30 juni 1877
Edelfelt har skrivit och skrivit de senaste dagarna, brev till Albert Laurin, Johannes Jæger, Pietro Krohn och artikeln åt Carl Gustaf Estlander.
Ännu Paris 1877 lördag d Juli 7 juli 1877
Edelfelts tavla är avsänd (för 61 francs) med grande vitesse [express, snabb fart] till Böning i Lübeck; därifrån tar Edelfelt den som passagerargods; det blev brådskande på grund av att Johannes Jæger infinner sig i Helsingfors den 25; borde inte Carl Gustaf Estlander & co betala en del, om det inte hade blivit så bråttomt skulle Edelfelt ha låtit tavlan avgå i sakta mak; Edelfelt är skamsen över att han på staden låtit förstå att han sålt tavlan, utan att ha gjort det; han kan inte veta om Aurora Karamzin eller Herman Frithiof Antell går med på att betala den begärda summan.
Stockholm måndag d. 15. Okt 77. 15 oktober 1877
Edelfelt skall låta putsa upp sin hatt och sedan bege sig till Albert Laurin, Johannes Jæger och Nationalmuseum; om han blir färdig ger han sig av på kvällen med tåget till Malmö och är följande kväll i Köpenhamn.
Paris d. 29 april 78 29 april 1878
Edelfelt träffade fotografen Johannes Jæger, som tog honom med till den svensk-norska avdelningen.
Johannes Jæger beklagar sig över att Nordiskt album gått på förlust; i Sverige har 300 exemplar sålts, i Finland 200, i Norge och Danmark bara 100; om intresset för konst i de andra nordiska länderna vore lika stort som i Finland vore det gott och väl; Jæger bad Edelfelt sända sin nya tavla hem via Stockholm och ställa ut den där, vilket Edelfelt överväger att göra för att bli känd i Sverige; Jæger sade att han inte ville införa tavlor av samma målare två år i rad i Nordiskt album, men menade att Carl IX kunde utgöra ett undantag då Edelfelt höll på att bli modern.
Johannes Jæger proponerade [föreslog] att Edelfelt skulle göra en skiss åt honom och för skissens värde välja ut vad han ville ur Jægers fotografisamling (Nationalmuseum, Rustkammaren, svenska slott, Kronans dyrbarheter); Edelfelt lovade tänka på saken.
Paris d. 28 april 79 28 april 1879
Edelfelt kunde sända tavlan till Stockholm, där det svenska ämnet borde väcka intresse; han ber Alexandra Edelfelt fråga B.O. Schauman om denne kunde åta sig att skicka tavlan till Åbo, där man skulle ställa ut den och inkomsterna skulle täcka fraktkostnader och emballage; i Stockholm har Johannes Jæger lovat sköta alla bestyr; tavlan behöver komma till Stockholm före juni, då alla människor är bortresta; om ingen köpare dyker upp sänder han tavlan till München, förutsatt att den kommer dit före den 22 juni.
Paris d. 17 maj 1879 17 maj 1879
Det gör Edelfelt ont att hans tavelförsändning till Stockholm ger Alexandra Edelfelt så mycket huvudbry; Axel Antell har i tid blivit ombedd att sända tavlan från Petersburg; Edelfelt skall skriva till Johannes Jæger, det lönar sig inte att sända telegram; han skall också uppvakta Bos Schauman med en epistel.
Paris d. 19 Maj 1879 19 maj 1879
Edelfelt har skrivit om Carl IX till Johannes Jæger; Kalle Wetterhoff påstår att det inte är för sent att ställa ut tavlan fram till den 15 juni, eftersom stockholmarna inte lämnar staden innan midsommar; expositionen i München har skjutits upp till den 20 juli; tavlorna expedieras kostnadsfritt fram och tillbaka; Edelfelt funderar på att ställa ut, i synnerhet som han fått en personlig inbjudan från kommittén.