Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

grevinna, mor till Gustaf Philip Armfelt

Åbo, d. Torsdag. hos grefvinnan Gustafva Essen. kl. 6. e.m. 11 oktober 1877
Edelfelt åt middag hos gamla grevinnan Vafva von Essen; på eftermiddagen var han hos Creutzens; nu skall han om han hinner sända ett telegram om att han får höra Trebelli, och sedan gå på konserten; ångbåten Dagmar har ännu inte kommit, så Edelfelt kommer sig troligen i väg först följande förmiddag.
Gustaf Philip Armfel är förkyld och ligger insvept i en schal, mitt emot sin mamma.
Paris d. 18 Januari 1880 18 januari 1880
Casper Wrede är lat; Edelfelt får honom inte att gå till Louvren för att kopiera det ornament som dekorationsmålaren bad honom göra; i stället målar han stilleben i Gunnar Berndtsons ateljé; Casper vill inte bli dekorationsmålare, utan riktig målare; "gumman" Wava och Gustaf Philip Armfelt har kommit fram till att dekorationsmåleri är mera lönande; Edelfelt säger åt Casper att han aldrig kan förtjäna en sou [~ett penni] om han inte tar tag i saker; han är inte egentligen lat men saknar som alla nordbor energi och företagsamhet.
Paris d. 17 febr. 1880 17 februari 1880
Gustaf Philip Armfelts plötsliga död gick Edelfelt djupt i hjärtat; han meddelade genast Alfred Koechlin, så att de sorgliga nyheterna inte skulle komma på bröllopsdagen ifall Armfelts i Åbo skulle skriva; Edelfelt gav dödsbudet även till Gustaf Philips systerson Casper Wrede; Gustaf Philip var hjärtans beskedlig, han blir nu kvitt det tråkiga Helsingfors, skulder och bekymmer på ålderdomen.