Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

apotekare i Åbo

Källor

Inga källor
Åbo, d. Torsdag. hos grefvinnan Gustafva Essen. kl. 6. e.m. 11 oktober 1877
Aptekar Arvidsson är en gammal Åbobekant till Carl Albert Edelfelt.
Gustaf Philip Armfelt var sjuk, men ville ändå följa med till aptekar Arvidson och kyrkan; Edelfelt ville snabbt komma till kyrkan och slottet och led därför av Gustaf Philips och Bos (Berndt Otto Schaumans) prat hos aptekar Arvidson; slutligen kom kyrkvaktmästaren med nycklarna.
Vid slottet måste aptekar Arvidsson och Edelfelt vänta en timme på slottsfogden med nycklarna; de kom inte in i katolska kyrkan, som nu användes som kronomagasin; Edelfelt var uppe i det gamla slottet och på den innersta borggården; där fanns ypperliga miljöer för studier till andra tavlor, men inte till den som han för tillfället har i tankarna.
Åbo, den 21 Oktober 1879 21 oktober 1879
Edelfelt hade tid att gå till Arvidsson, domkyrkan och Carl Armfelt.
Gubben Arvidsson bestyr om tavlan, då den sinom tid kommer.