Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fru, g.m. Alfred Jacobsson

Stockholm måndag d. 15. Okt 77. 15 oktober 1877
Reskamrater på ångbåten var gubben Fredrik Pacius med fru och en vacker fröken Martin på väg till Hamburg, konsul Alfred Jacobson med särdeles vacker fru från Åbo, en äldre fröken Schürer-Waldheim som var kusin till Armfelts och hade varit på bröllopet i Åbo; därtill var en svensk ingenjör, en jude från Stockholm, en konsul från Uliåborg och svenska damkvartetten.
d. 10 maj 84 10 maj 1884
Mamma vet hur akut tråkighet verkar som kopparslagare, dagen derpå. Saken var att jag i går på e.m hade tänkt kunna gå omkring på salongen i lugn och ro. Fåvitska hopp. Snart fingo herrskapet Jacobson från Åbo tag i mig, och jag hade icke tillräckligt moraliskt mod för att lösrycka mig från dem.
Hon är bra nulle, förskräckligt! Vi äro ändå litet bortskämda här, med sällskap – och det der absolut tråkiga har man ej så mycket att göra med i allmänhet. Det vore ingen nöd med menniskorna om de alltid, till och med de de minsta hand, vore sådana de äro. Men detta försök att vara som andra, att tala som andra att tänka som andra och den deraf alstrade oändliga fadda plattheten – som icke ger så mycket rum för studier eller rent menskliga iakttagelser som ett det simplaste ord af Lindström eller Saleniusas Fiu!
d. 23 maj 84 23 maj 1884
I morgon, ja då har jag en massa saker att göra. köpa skor – sitta hos Walter R. – ännu en gång, o ve – se Meissonier, sammanträffa med herrskapet Jacobson o.s.v. – samt sist och slutligen packa in.
Paris d. 28 april 86 28 april 1886
Besök att vänta av herrskapet Jacobsson från Åbo.
Paris, tisdag d. 11 maj 86 11 maj 1886
Många finländska familjer är i Paris just nu: Jacobssons från Åbo, Schybergson med Mimmi Antell; Kurténs har rest.