Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

kollegieassessor, blev under en jaktfärd vådaskjuten i ena knäet, så att benet måste amputeras

Källor

Wasastjerna, Oskar, Ättar-taflor II, L–Ö, 1880.

Ylioppilasmatrikkeli

Paris d. 22 nov – 77 22 november 1877
På grund av sjukdomen har Edelfelt inte kunnat sköta ärendet med Johan Viktor Segerstråles artificiella ben; han hälsar till Axel Fredrik Holmberg att han kommer ihåg vad han skall fråga, men att han glömt bandagistens namn.
Paris d. 27. / XI 77 27 november 1877
Som Alexandra Edelfelt ser är Edelfelts läkare den samme Nordström som misslyckades i Stockholm; det är orätt att "bryta stafven över" honom, då felet inte berodde på okunnighet; vore i så fall inte Karl Alexander Laurell mera klandervärd, som av oförsiktighet sköt av Johan Viktor Segerstråles ben?; Edelfelt kan inte annat än vara tacksam mot Doktor Nordström, som är mycket anlitad i Paris och har gjort sig förtjänt av förtroende.
Paris d. 14 dec. 77 14 december 1877
Edelfelt skulle genast ha svarat på Alexandra Edelfelts brev, men han fick samtidigt en påminnelse från Johan Viktor Segerstråle om att skaffa upplysningar om hans artificiella [konstgjorda] ben; Edelfelt gick till ortopedisten Mathieu.