Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

ortoped i Paris

Källor

Inga källor
Paris d. 22 nov – 77 22 november 1877
På grund av sjukdomen har Edelfelt inte kunnat sköta ärendet med Johan Viktor Segerstråles artificiella ben; han hälsar till Axel Fredrik Holmberg att han kommer ihåg vad han skall fråga, men att han glömt bandagistens namn.
Paris d. 14 dec. 77 14 december 1877
Edelfelt skulle genast ha svarat på Alexandra Edelfelts brev, men han fick samtidigt en påminnelse från Johan Viktor Segerstråle om att skaffa upplysningar om hans artificiella [konstgjorda] ben; Edelfelt gick till ortopedisten Mathieu.