Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

amerikansk boktryckare, vetenskapsman, diplomat och politiker

Källor

Paris d. 13 Jan. 1878. 13 januari 1878
Osäker koppling Walter Runebergs fru och svägerska deltog livligt i det filosofiska resonemang som utspann sig; de representerar alltid rättvisan och lagens hammare, någonting gammaltestamentligt; denna riktning står i strid med det sköna med konsten; hur skall konsten tillämpa dessa Franklinska sparsamhets-, nykterhets- och förståndsprinciper, alla människor kan inte som hundarna i Böningska vapnet sträva efter det nyttiga; fröken Elfving gick åt konventionen i sällskapslivet; Edelfelt skulle inte ha lust att leva ett liv à la Jean-Jaques Rousseau, sköta sin trädgård, timra sin stuga och göra betraktelser över solens upp- och nedgång; Walter är för generös och poetisk för att inte göra eftergifter i principfrågor, men hans "fruntimmer" håller på teorier och regler, som alla går ut på det sunda, nyttiga och förnuftiga.