Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

bonde, Sankt Henriks baneman

Lördag d. 17 november 1877 17 november 1877
Edelfelt har funderat på att måla biskop Henriks mord på Kjulo sjö; tavlan skulle skildra ögonblicket efter mordet; Lalli betraktar med stupid förskräckelse Sankt Henriks förklarade ansikte och beger sig i våg på sina skidor; i fonden syns Henriks häst som flyr med släden.
Paris 1 dec. 77 1 december 1877
Edelfelt har målat en skiss till biskop Henriks mord; kamraterna tycker det är originellt och skulle väcka uppseende på Salongen; motivet är ögonblicket efter mordet: Sankt Henrik ligger utsträckt på snön, Lalli betraktar honom med stupid vördnad och i bakgrunden syns hästen som skenar bort med den omkullstjälpta släden.
Paris, torsdag d. 6 Dec. 1877 6 december 1877
Jean-Léon Gérôme tyckte mycket om Sankt Henrik, "C'est trés-bien, original et saisissant" [det är mycket bra, originellt och slående]; han ansåg att Henrik och Lalli var lika stora och på samma plan, en av dem måste bli huvudperson.
Paris d. 18 febr 78. 18 februari 1878
Nästa år tänker Edelfelt göra St Henrik och Lalli; eftersom han tar ögonblicket efter mordet blir det hela en stämningsbild; unter uns [oss emellan] tror Edelfelt att Carl IX är duktigare målad än Blanca; hans bekanta anser att de två kvinnorna är det bästa i tavlan; följande dag skall han beställa ramen.