Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

poet, folkhögskolelärare

Paris d. 26 febr. 78 26 februari 1878
Osäker koppling Albert Ulrik Bååths verser till Johan Ludvig Runebergs minne är bra.