Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

norsk präst i Paris

Paris d. 22 April 1877 22 april 1877
I Paris finns nu både en norsk och en svensk präst; församlingen består av 2000 personer, varav 500 är danska och norska arbetare; där finns också en ofantlig massa handelsbiträden som är i staden för någon tid.
Torsdag d. 11 april 78. 11 april 1878
Den norska prästen Herman Lunde är utmärkt hygglig, liberal, hjärtlig och bildad; den svenske prästen är antagligen också det, men han ser så högkyrklig ut; pastor Lunde kommer att besöka Edelfelt med sin fru, som också målar lite.
Fjerdedag jul 1880. 28 december 1880
Andra dag jul var en slags skandinavisk familjemiddag, med pastor Herman Lunde och Walter Runeberg i spetsen; pastor Lundes vänner var där och den skandinaviska kolonin var så ojämt representerad att det fanns cirka 50 norska damer, 30 norska herrar, flera danska damer, ingen svensk och sedan finnarna; Edelfelt hade lovat göra dekorationer och tecknade i hast illustration till Karl Wetterhoffs festverser om krubban i Betlehem; Edelfelt tecknade i freskstill "de tre konungarnas tillbedjan”, som fick en nästan byzantinsk prägel; han har tappat sitt exemplar men Alexandra Edelfelt får läsa verserna i tidningen; samkvämet var livat, men den stora massan damer och bristen på dansörer gjorde dansen matt.
Tisdag januari -81. 18 januari 1881
Walter Runebergs lördagssammankomster börja åter. Den första gick af stapeln häromdagen. Genom ettytterst dumt och auktoritärt reglemente har pastor Lunde inkallat i föreningen endast sina personliga bekanta hvadan följden blef att för ett 50tal norska damer funnos 3 à 4 ungherrar, deribland en fullständig idiot, men ett rigtigt djur, en dansk baron v. Zytfen; omöjlig att uppfatta honom ens från den humoristiska sidan, så genom tråkig är han. Jag tänker alltid på aporna i jardin des plantes som se skygga och melankoliska ut der de sitta i sin bur då jag ser denne rejeton af danska noblesser. Der var förfärligt tråkigt "C'était ennuyeux à crier" och detta hjelptes ej upp af att en dansk kandidat läste upp en bit från Jeppe paa Bjerget på Sjælländska så att ingen kristen menniska förstod ett ord. Kanske blir det roligare härnäst.
Paris fredag d. 4 februari 4 februari 1881
Det är ett förfärligt krångel här medde skandinaviska föreningarne. Runeberg och presten Lunde stå i spetsen för en som sammanträder alla lördagar hos R. Förfärligt många norska fruntim- mer och 3 gånger mera qvin- än mankön, hvilket är vanvettigt. Men det är förenadt med svårigheter att införa nya medlemmar, och jag bråkar derföre ej. Jag har näml. den stora äran att vara med ehuru jag sällan går dit, och då blott för Runebergs skull.