Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

brittisk naturforskare

Källor

Paris midsommardagen 1878. 24 juni 1878
På dinern [middagen] blev det tal om arkeologi, Jean Benner har i år en stor tavla "l'Age de pierre" [Stenåldern]; från stenåldern kom de in på Charles Darwin; "fruntimren" använde sitt vanliga argument, att både Darwin och Émile Littré liknade apor, det var således inte konstigt att de försvarade sin stamfader; det var intressant att lyssna på doktor Tourant som är läkare och har studerat Darwin; denne sade att människan enligt Darwin inte härstammar från apan utan är hans kusin; Gustaf Philip Armfelt inflikade skämtsamt att människan då väl är småkusin till svinet.
London 14 april 1901 14 april 1901
vidare har jag begagnat den timme som D. passerar på ambassaden att gå på National Gallery och National portrait Gallery alla dagar, och kan ej se mig mätt på allt detta. Detta porträttgalleri skulle intressera Er oändligt. De bästa porträtten af engelska män och kvinnor! Man blir verkligen öfverväldigad af Englands inflytande då man på en vägg ser Darwin, Ruskin Tennyson, Dickens, Thackeray, Walter Scott. Huxley, lord Byron, Shelley, Milliais m.fl. m.fl. – nästan alla ypperligt målade dessutom. National Gallery är och förblir ett af verldens allra bästa museer. och jag är så lycklig då jag vandrar der!