Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

magister, lektor

Paris midsommardagen 1878. 24 juni 1878
Midsommaraftonen firades på ett stilla sätt; Gustaf Philip Armfelt ville göra en utfärd till Enghien, men de övriga tyckte det var för hett och otänkbart att få plats i någon ångbåt eller järnvägsvagn; de stannade i Paris, gick och åt middag och satt sedan på Régence med magistrarna Carl Johan Wilhelm Unonius och Elis Lagerblad, samt gubben Axel Wilhelm Wahren.
Paris d. 1 Juli 1878 1 juli 1878
Fotografiet av Edelfelts tavla ryms inte i Gustaf Philip Armfelts, Carl Johan Wilhelm Unonius eller Elis Lagerblads kappsäck.