Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fru

Källor

Inga källor
Paris d. 26 Januari 1879. 26 januari 1879
Edelfelt hade den delade glädjen att bli presenterad för fru Straube, som skriver korrespondenser till fyra svenska tidningar, översätter teaterpjäser, har diversehandel på Rue Lafayette och är påhängsen efter alla nordbor som har pengar eller på annat sätt kan vara henne till nytta.
Edelfelt har svårt att vara med oförskämda människor; han blir grön av vrede då fruntimmer uppträder med denna falska säkerhet som fru Straube.
Paris d. 28 april 79 28 april 1879
Man har hållit Skandinaviska klubbens sista möte för säsongen; Upsalastudenten Berggren höll det roligaste talet, i vilket han vände sig till de ogifta damerna; danskarna lät inte någon få "öronro" utan höll tråkiga tal hela tiden; fru Straube, en simpel och oförskämd madam, tackade på damernas vägnar och sade anspråkslöst att hon varit skådespelaren i den skandinaviska klicken; John Börjeson trodde han sjöng oöverträffligt; Kalle Wetterhoff sade några kvickheter, fram till att han blev full som vanligt.