Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

brorsdotter till Mademoiselle Jacquinot, syster till Henri Perrot

Källor

Inga källor
Paris d. 3 Januari 1877. 3 januari 1877
Edelfelt var på nyårsaftonen hos Madame Jacquinot; Philip Forstén och Mademoiselle Marguerite Jacquinot livade upp stämningen; där var Monsieur Alexandre Parodi, författaren till "Rome vaincue" som spelas på Théâtre français; fröken Krogius lade till allas förargelse beslag på Parodi; Edelfelt fick tala med honom lite; som Alexandra Edelfelt kanske läst i Helsingfors Dagblad är Parodi italienare och han har endast fyra år varit i Frankrike och skriver redan fransk vers; han liknar baron Axel Mellin; han var intresserad av Finland, kände till Johan Ludvig Runeberg och ville ha en översättning av Kungarna från Salamis; Parodi har läst Kalevala och kunde 10 gånger mer finsk mytologi än Edelfelt; Mademoiselles Marguerite och Lilli Jacquinot, två unga Mademoiseller Perrot, deras bror Henry Perrot, Pauline Ahlberg, Carl Gustaf Sterky och Edelfelt var ungdomarna i sällskapet och de roade sig bland annat med bouts-rimés, en rimningslek.
Paris d. 16 Juni 77 16 juni 1877
Madame d'Avançon presenterade Edelfelt för den ena "charmante personne" [charmanta personen (kvinnlig)] efter den andra; Edelfelt kände sig tuvngen att dansa med dem; balkonversationen kom honom att tänka på Pierre Petit Gerard, som förutspått att samtalet skulle begränsa sig till vädret och den senaste tidens tryckande hetta; Edelfelt dansade kadriljer, polkor och valser med Mademoiselles Béraud, d'Avançon, Marguerite och Lilli Jacquinot, samt Henri Perrots systrar.
d. 8 mars 1879. 8 mars 1879
Edelfelt dansade kotiljong med den yngre Mademoiselle Perrot, Henri Perrots syster; det är livade flickor, koketta och mycket tacksamma för kurtis, samt pratsamma som fransyskor; de har något genomparisiskt i sitt yttre.
Paris fredag d. 12 mars 81. 12 mars 1881
Häromaftonen soirée hos Mme Jacquinot. Ytterst lifvadt. Jag dansade mycket med Mlle Sophie Perrot, Henri Perrots syster, som nu vuxit upp till den mest vådliga kokett som ännu gått på Macadamen i Paris. Genom att hon "vågar" så mycket har hon mycket karltycke och är rolig att dansa med.
Paris d. 12 april 82 12 april 1882
Fröken Sophie Perrot skall vara förtjust i mig – "var nu snäll mot henne" sade fröken Gardell. – Man lär sig alltid något nytt.
Henri Perrots och hans systrars mor, dog knall och fall på en visit för 14 dagar sedan
Fragment 1 januari 1884
och i går fick jag en inbjudning till lördag till hennes tant, der hon bor – en Mme Perrot – ty hon är ju fader och moderslös nu sedan 2 år. – Måtte de nu icke börja spaning efter mig. Då man kommer till min ålder blir allting allvarsamt och jag kan specielt inte tala med en flicka utan att det tvärt skall bli någon historia af. Hon är kokett och lustig – det är något af "gamin de Paris" hos henne, men hon har nog der bakom en stilla liten beräkning. – Jag som är så långt ifrån allt slående nu, längre än någonsin!
Paris d. 9 mars 1884 9 mars 1884
Häromaftonen var jag på Soirée hos herrskapet Perrot. – Efter att ha ätit en bastant middag. – fröken S. Perrot blickade, lofvade lära mig fransk vals och spelade Rubenstein. Hon och hennes syster komma hit i dag om en stund.
Paris tisdag 3 December 89 3 december 1889
Igår hos Sofie Perrot, som var glad att se Edelfelt och sade sig sakna Berta Edelfelt; Berta har gjort ett djupt intryck på alla; Dagnan menar att Berta Edelfelt ögon är intelligenta; hennes ögon ingav Chambure fruktan.
Köpenhamn 7 maj 92 7 maj 1892
När jag kommer till Paris skall jag mycket snart söka upp Sophie Perrot. Jag är rädd att jag på den korta tiden jag har att vara der ej får tag i alla mina vänner och kunder. – Ack hvad jag är orolig för hur det skall gå dernere i Paris i dag –
Söndag 29 maj 92 29 maj 1892
I förrgår var jag ute med Sophie Perrot och hennes syster – bjöd dem på middag i Neuilly och promenerade dem i Bois de Boulogne. Sophie Perrot var på ett ypperligt humör och längtade mycket efter Bertha
Paris, måndag 20 mars 93 20 mars 1893
Sofie Perrot har jag träffat – hon är sig lik munter i alla lifvets skiften I allmänhet frapperas man här af menniskornas hurtighet – le courage – detta vackra oöfversättliga ord – mod, lefnadslust, flit, ihärdighet – när man kommer från Germaniska länder. Panama har visserligen nedstämt Parisare, men man talar ändå mycket mindre derom än man tror utomlands.
Söndag 26 mars 1893 26 mars 1893
Helsa Bertha från Sophie Perrot – jag var hos dem i förrgår. Många tusen helsningar och mera härnäst.
Glion s. Montreux den 5 Juli 95 5 juli 1895
Med Guds hjelp kommer jag efter om några veckor. Jag har ju Paris Dagnans, J. B. Pasteurs, Vallery Radots och Vallgrens så att jag icke är i sjön. – Dessutom Sophie Perrot och hennes syster (det är sannt, jag har glömt att helsa B. från S. P. som jag träffat 2 gånger.
Paris 28 juni 99 Onsdag afton 28 juni 1899
*Jag har ej fått träffa Sophie Perrot och hennes syster, de voro ej hemma.
torsdag morgon. 1 januari 1900
I går vid hemkomsten från Sophie Perrots systers middag med "Tessy v. Stackelberg, fick jag Mammas kära bref. Jag ser deri hvad jag alltid vetat, att Mamma är "Grande, noble et généreuse" men specielt hvad min hemkomst till jul beträffar. Mamma kan ändå vara säker på att jag får det vänt, ty utom den relativa ensamheten har jag dåligt samvete att dras med – dåligt samvete öfver att mina beräkningar, som vanligt icke slagit in, och att jag har arbete för en eller två månader ännu. Men å andra sidan – utställningen har verkligen tagit mera tid än jag kunde ana. – I alla fall är det bra mycket bättre att försumma en julvistelse hemma för arbete än t.ex för sjukdom, icke sannt? Och jag är Gud ske lof mycket rask och mycket munter och känner det som en "besoin impérieux" att göra något dugligt igen.
Paris söndag afton 27 maj 1900
I dag hade jag frukost för Sophie Perrot M. & Mme de la Roche. Aymon och Bertha på tyska restauranten (märkvärdigt nog den mest moderna nu).
2 juli 1900 2 juli 1900
Sophie Perrot kom hit i går efter frukosten, som jag bjudit henne på med Krohnarna, emedan hon fått budet så sent.
13 Juli 1900 13 juli 1900
I morgon, 14 juli, Nationalfesten och Lappodagen, går jag ut med Krohns och Sophie Perrot för att se på illuminationen.
Paris 12 dec 1900. 12 december 1900
I afton skall jag till Mme de la Roche Aymon. Sophie Perrots syster med Thessi Stackelberg.
Paris nyårsaftonen 1900 kl. 7. 31 december 1900
Nu skall jag gå ut och köpa blommor till Sophie Perrots syster Mme de la Roche-Aymon – till Sophie P. har jag skickat en väldig låda med Marrons glacés. likaså till fru Vallgren. Åt Chambure ger jag en aqvarell, åt Vallery Radots dotter gaf jag juldagen en gravyr.
Paris 7 maj 1901 7 maj 1901
Säg B. att pianisten Feiness först i morgon ger sin sedan julen beramade koncert, att jag hoppades förgäfves att denna musikaliska högtid skulle gå af stapeln medan jag var i London, att jag gifvit den ena af mina fribiljetter åt Mlle Sophie Perrot, och att jag vrider mig som en mask vid tanken att, när man har så ondt om tid, sitta två timmar i Salle Pleyel och höra på detta hamrande.