Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

g.m. Pirre Horn

Paris lördag d. 10 mai -79. 10 maj 1879
Pirre Horn blev så livad, trots sina 60 år, att han hoppade och skuttade och skällde på sin svärmor; han är gift med en Rotschild [svärmoderns syster gift Rothschild], som ville få ett gammalt namn och titel, men som lär vara strykful; han sörjer främst bristen på frihet; han talade om hur kopiöst det söps i Sverige; denna "småtassiga" lustighet är i sin anspråkslöshet mera uppfriskande än verklig esprit.
Paris lördag. 30 december 1882
Häromaftonen var jag på middag hos Pirre Horn. Som Mamma vet är han gift med en slägtinge till Rotschilds, och lefver nu ett sorgfritt lif – hon har blifvit grefvinna och han från totalt ruinerad, förmögen. – Men hon: en gammal "gamla kleders”, så typisk så Narinkisk, att jag nu först tydligt insåg hvilken förnedrande ställning det var för stackars Pirre. Också anlitar han glaset ganska betydligt. Der var för resten en fru Gregoire som var mycket intelligent och pratsam.
Paris 11 maj 1897 11 maj 1897
Det har varit en förfärlig vecka denna sista. I lördags var jag först på sorgegudstjensten i Notre Dame, sedan på grefvinnan Horns begrafning i protestantiska kyrkan. Hennes dotter, friherrinnan Linsingen, ännu svårt bränd ligger och förebrår sig att hon lockat modren dit. Gumman Horn ville näml. på inga vilkor gå till bazaren. gubben pirre, 76 år nu, såg bra eländig ut. Han hade åldrats tio år med ens.