Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

dansk grafiker, författare, utgivare av veckotidningen Ude og Hjemme

Köpenhamn d 4 Juli 1879 4 juli 1879
På kvällen hade Pietro Krohn arrangerat middag till Edelfelts och Gunnar Berndtsons ära; hans vackra bostad var smyckad med silverkandelaber, bordsuppsatser, blommor och vinbuteljer; det bjöds på hummer, kyckling, sallader, bakverk, ostar, desserter och frukt; bland de inbjudna litteratörerna, artisterna och vetenskapsmännen fanns Holger Drachmann, författaren Sophus Schandorf, journalisterna Otto Borchsenius och Frederik Hendrichsen, Ole Haslund, Kristian Zahrtmann, målaren August Jerndorff, konstkritikern Julius Lange och Krohns bror, rektorn Johan Krohn; det hölls många tal; Edelfelt höll ett hjärtligt tal till Krohn och senare på kvällen ett tal om den danska konsten, det senare smörja; Drachmann läste sin nya dikt om och emot universitetet; till formen var dikten ypperlig, Krohns bror och de två docenterna Lange var inte förtjusta över innehållet; Drachmann är utmanande i allt han gör och säger; det hölls många tal till Drachmann som ansågs vara den person som kan bringa till mognad den revolution som sedan några år börjat göra sig gällande inom danska litteraturen.
Kjøbenhavn d 21 november 79 21 november 1879
Fredrik Hendrichsen vill införa Edelfelts teckning till ”lilla genius” i Ude och Hjemme och Holger Drachmann ska skriva ny text.
London d. 27 mai 84 27 maj 1884
i ett nu hade vi våra saker och så bar det af i cab till Mechlemborough Street. Det här är ett litet danskt hôtel hållet af en förfärligt komisk 80 årig köpenhamnsjude. Det är visst tarfligt, men vi äro ju sällan hemma och så bor Hendriksen och Marinmålaren Blache här.
Hendriksen är mycket vigtig att ha. Han har bott här flere år, talar engelska bra och känner till allt. Har dessutom nu både tid och lust att följa med oss öfverallt. H. är utgifvare af Ude och hjemme som Mamma vet.
London 30 maj på aftonen 1884. 30 maj 1884
Denna dag ha vi användt mycket ändamålsenligt. D.v.s. vi ha sett en hel hop saker. Hendriksen var ute på affärer så att Blache, Kroyer och jag, alla alldeles, obekanta i London, togo oss ut på egen hand så godt vi kunde.