Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

biblioteksman, skriftställare

Källor

Sthlm d. 14 Juli 1879 14 juli 1879
Följande dag skall Edelfelt till biblioteket för att se på porträtt från Gustaf III:s tid; han känner Harald Wieselgren som jobbar där.
Fragment 30 oktober 1879
Oscar Montelius har lovat införa Edelfelt på sällskapet Idun; Harald Wieselgren, som är själen i sällskapet, har legat sjuk i ansiktsros och kan därför inte presidera.
Stockholm lördag kl 4 e.m 1 januari 1891
I går afton hade Wieselgren sagt till en tiotal herrar att sammanträffa på hôtel Phoenix för att höra en ung Scholander (son till arkitekten) sjunga Bellman. Sedan jag ätit middag med Saltzman gick jag dit upp, och träffade der W. Runeberg, Wieselgren, Nordenskiöld, H Hildebrand, Reinhold Willebrand, Börjeson en dr Stolpe, dr Nyström (icke Anton) mfl –
Stockholm 29 sept. tisdag. 91. 29 september 1891
Wieselgren är för resten mycket mera hemmastadd än S. på bibliotéket, som ju naturligt är – alla äro indignerade öfver att ej W. fick platsen och Snoilsky sjelf lär nästan gömma sig innerst I chefens rum deruppe. –
Stockholm, söndagen d. 29 nov. 1896 29 november 1896
Jag sökte upp Wieselgren dagen derpå, fick af honom och Snoilsky en massa upplysningar, och såg på bibl. både teckninger och handskrifter af A.E. – Jag blir alltmera öfvertygad om att vara teckningar verkligen äro af honom, Aug. Ehrensvärd, och således en utomordentlig raritet.
I biblioteket skall man se Snoilsky – Han lefver upp der och berättar, berättar. Likaså Wieselgren, med hvilken jag varit då och då. Hos dessa äldre finner jag så mycket intresse för det gamla Finland och Sverige, som jag saknar hos de yngre.
Jag hoppas att flickorna få roligt om tisdag. Då äter jag middag hos professor Curman med Gunnar Wennerberg, fadren, Snoilskys, Wieselgren och fru Eva Nansen.
Stockholm sönd. d. 6 dec. 96 6 december 1896
I går var jag så trött efter Wennerbergska middagen, (som fastän det var äldre folk, räckte från 6 till 11) att jag ej kunde förmå mig att gå till Idun, der jag var väntad af Wieselgen
Stockholm, lördag 12 dec 96 12 december 1896
Det fins nog minsann tusen saker som intressera mig här men jag hinner ej tänka på dem nu: Dock har jag kopierat en del finska uniformer på biblioteket (D.v.s. Wiselgren har tillåtit mig att ta hem en rar bok om svenska armén, tryckt 1808).
Stockholm lördagen d. 19 Dec. 1896 19 december 1896
I går var jag, efter middag hos Gebers, der jag till min ledsnad såg originalplanscherna till Sv. B. pryda hans väggar, på ett kalas hos doktor Santesson – för mig, igen! Medecine doktorer och professorer samt Wieselgren och Calle Larsson. Santesson höll minst tre tal till mig – Wieselgren improviserade vers hela aftonen. Bland mycket af tifvelaktigt värde kom det ibland rigtigt bra saker. Och sist improviserade han till mig och Finland, på Kulneffs svåra, korta meter, ett rigtigt utmärkt vackert tal – men verkligen så fint och så litet understruket, och så poetiskt att jag, och alla andra med, voro ledsna att ej ha haft en stenograf der.
Wieselgren hade bjudit mig till sig på julaftonen, och der hade nog blifvit trefligt och vittert och muntert med några gamla ungkarlar och enklingar, men nu fick han lof att resa till sin son som är i Jönköping, och jag få väl då tillbringa min julafton hos Sven Palmes på Djursholm.