Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

friherrinna, konstnär, diktare, g.m. Axel Sparre

Källor

Paris d. 22 febr -78 22 februari 1878
Reuterskiölds är enkla, glada och lätta att umgås med; Edelfelt känner inte de svenskar som de umgås med i Paris; det är grevar och baroner, Sparrar, Hamiltoner och sedan le corps diplomatique [diplomatkåren]; det är ett angenämt liv att vara legationssekreterare vid svenska ambassaden; Gustaf Cederström drev in infinutum [i det oändliga] med diplomaternas "myckna arbete".
Stockholm d. 9 november 1879 9 november 1879
Baron Axel Sparre var påstridig med att Edelfelt skulle bo med honom i Paris, eller åtminstone ta hans ateljé och våning då han målar Alfred Koechlins porträtt; Sparre är fortfarande på andra gardet men målar sedan tre år; hans friherrinna målar också och är dessutom vacker; hon kommer inte till Paris i år; Sparre hade ställt ut en tavla på Idun och fick en officiell skål, som han besvarade på ett innerligen platt sätt.
Paris långfredag 93 31 mars 1893
Jag är ganska uttröttad efter att i 3 dagar från½ 9 till 6 e.m. ha stått i juryn. Att under dessa dagar ha granskat 1700 à 2000 taflor är ingen lek. Lyckligtvis fick jag Sparre igenom utan någon svårighet. Deremot var det omöjligt med Wasastjerna – jag blef kullkastad och skämdes t. o. m för att ha röstat för honom, så klen var hans figurtafla. Emellertid är det lustigt att se hvad magten betyder – samma dag jag stod i tidningarna som juryman fick jag ett 20 tal bref med böner att rekommendera den eller den. Bland svenskar kunde jag göra något för en Sääf, men en friherrinna Sparre (som Bertha nog kommer ihog) föll ohjelpligt igenom, likaså fru Ahrenberg) – men svårt var det att rösta efter sitt samvete – det kommer så mycket barmhertighet med, och det är omöjligt att rösta emot den värsta croûte, då man får höra att det är en "pauvre vieux, père de famille" eller "en jeune homme qui à tout mis sur cette carte-là, eller "Messieurs si vous voulez empècher en suicide, vous voterez pour se tableau" – jag slutade med att finna mig sjelf så pessimistisk som möjligt. Högst få dugliga saker – mest studier och landskap så att man kan drunkna i all denna ljusgulgröna smörja.