Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

svensk akvarellmålare, g.m. Johan Ericson

Paris d 9 Dec. 1879 9 december 1879
Hos madame Jacquinot finns några svenskor, bland dem gotländskan fröken Anna Gardell, som känner faster Hermanine Edelfelt och herrskapet Geete (avlägsna släktingar som Edelfelt besökt i Stockholm); hon målar akvarell och är inte så våpig som de andra målarinnorna; hon har redan gjort bekantskap med Ernest Meissonier och Louis Leloir, samt fått beställningar av Adolphe Goupil; Edelfelt skall före henne till Walter Runeberg följande lördag.
Fragment 1 januari 1880
Om några dagar ska Edelfelt föra fröken Ellan de la Chapelle till Madame Jacquinot, där fröken Anna Gardell bor; Ellan kan i artistiskt hänseende ha nytta av att känna fröken Anna Gardell, som är nästan den första målarinna av dem Edelfelt träffat som varit riktigt comme il faut; vore Madame Jacquinos pension billigare vore det bäst och trevligast för dem att bo där.
Paris d. 4 mars 1880. 4 mars 1880
På en gång fick Edelfelt besök av av Alexis Gripenberg, Kalle Lundström, Carl Mannerheim, Madame Jacquinot, fröken Anna Gardell, Jules Bastien Lepage, Charles Moreau Vauthier och Ennemond Payen.
Fröken Anna Gardell och Madame Jacquinot stannade efter de andra och besåg Edelfelts opera omnia [hela produktion], skissböcker och teckningar.
Paris d. 12 april 82 12 april 1882
Fröken Gardell, som bodde hos Mme Jacquinot, och hade stor talang för aquarellen, har nu också gått och förlofvat sig med den skånske Erikson, en lurk som visserligen kan ha godt hjerta, men ändå är en lurk. Fr. G. är omkr. 30 år, och Mme Jacquinot har blifvit förargad på henne för hennes giftermålsdille, hvadan Erikson går och gormar öfver den "Satans Kärringen". Jag såg dem tillsammans – ingenting är otäckare en litet bedagade flickor som äro giftassjuka.
Fröken Sophie Perrot skall vara förtjust i mig – "var nu snäll mot henne" sade fröken Gardell. – Man lär sig alltid något nytt.