Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

från Haiko, Edelfelts modell

Källor

Jordas, Lillemor, Skäribor och villafröknar. Albert Edelfelts modeller i Borgå, 2014, 18.

Paris d. 15 dec 1879 15 december 1879
Skulptörerna Jean Gautherin och Alfred Lenoir tyckte om Edelfelts tavla; Gauthier vill ha Fius huvud i utbyte mot en byst.
Alla tycker om ämnet och uttrycken i Edelfelts tavla; fransmännen stöter sig vid Mobros pipa, i och med att man här inte röker vid dylika tillfällen; de tycker mest om Tajtas huvud, lilla Fiu, Mobros huvud och Lindströms väst; Jules Bastien tyckte mycket om Lindström.
Paris d. 17 dec. 1879 17 december 1879
Den amerikanska tavlan är betald, men inte avhämtad; kommissionären ville dessutom ha Fiu, som en "étude d'un trés joli ton" [som en studie av en mycket vacker ton]; han förutspådde succé för Haikotavlan, vilket alla gör; om där inte hade varit en likkista skulle kommissionären genast abonnerat [förbeställt] den.
Paris d. 11 Juni 1880 11 juni 1880
"Den hederliga Haikotaflan" är den enda i de 4 utländska salarna som har inskriften "medaille"; Edelfelt frågar sig om de kunnat tro detta då Mari bar den tunga duken upp och ner, när Fiu satt och poserade och Madame Emelie von Etter med svit kom och såg på hur arbetet framskred.
I gårdagens brev skrev Edelfelt om Albert Wolffs beställning; denne storman inom tidningsväsendet kallade Edelfelt till sin bostad och bad honom måla en mindre billig tavla eller skiss från finska skärgården; Wolff uppmanade Edelfelt att hålla sig till la gamine [tösen] från detta år; han hoppas att Edelfelts framgång botat denne från kungar som drar i skägget på lik; Wolff uppmanade Edelfelt att hålla sig till moderna ämnen och låta de som inte kan annat ägna sig åt maskeradmålning.
12 januari 1881. 12 januari 1881
Osäker koppling Jag har gjort en teckning af båten med Lindström och Fina som skall auktioneras bort af Judic på Cercle de la Presse till förmån för Alex. Dumas staty. Jag är visserligen af den mening att en staty åt A. D., dussinskrifvaren ej är af behofvet påkallad då André Chenier Balzac och A. de Musset ej få sådana. Planen är utgången från A. Wolff och Blavet intima vänner till den döde och till A. D. fils, och derföre har saken blifvit med värme omfattad af artister o. litteratörer och Cercle de la Presse skall om några dagar ha ett lotteri med auktion på teckningar o.d.
Tisdag januari -81. 18 januari 1881
Osäker koppling I allmänhet gjorde mina Lindström och Fina lycka och då teckningarne voro utstälda kunde jag höra grupper af herrar som sade vackra saker derom.
d. 10 maj 84 10 maj 1884
Hon är bra nulle, förskräckligt! Vi äro ändå litet bortskämda här, med sällskap – och det der absolut tråkiga har man ej så mycket att göra med i allmänhet. Det vore ingen nöd med menniskorna om de alltid, till och med de de minsta hand, vore sådana de äro. Men detta försök att vara som andra, att tala som andra att tänka som andra och den deraf alstrade oändliga fadda plattheten – som icke ger så mycket rum för studier eller rent menskliga iakttagelser som ett det simplaste ord af Lindström eller Saleniusas Fiu!