Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

mor till Claire Chevalier

Källor

Inga källor
Paris d. 1 Maj 1880. 1 maj 1880
Edelfelt märkte att han har många dambekanta; han lotsade Misserna Austin, Madame och Mademoiselle Chevalier och Madame Florence Mezzara.
Paris d. 20 maj 1880 20 maj 1880
Madame Chevalier har skrivit och frågat om Edelfelt vill ha en elev; det är en herre bland hennes bekanta.
Paris d. 26 26 maj 1880
Hos Madame Chevalier var Montgomerys, Schultén och en kines Tann-Linn, som blivit bekant med Madame Chevaliers son, en marinofficer, i Kina; Edelfelt tycker kineser är obehagliga och ser ut som gamla kärringar och har underliga fasoner; Tann-Linn är elev i École des Mines; han talar bra franska men går i kinesisk kostym, med en stångpiska som räcker ner till hälarna.
Föregående dag var Edelfelt på språng och slutade med att äta middag hos Madame Chevalier och gå på soaré till Viardots.
Edelfelt berättar för Alexandra Edelfelt att han genom Chevaliers fått en elev; det är en ung, rik herre, Monsieur Humbert från Lille; han vill komma och gå som han vill; Edelfelt har begärt 100 francs i månaden.
I kväll är Edelfelt bjuden till en advokat vid la Cour d'appel [Appellationsdomstolen], som han blivit bekant med via Chevaliers; Edelfelt skulle helst inte gå.
Lördag. Okt 1880 16 oktober 1880
Häromdagen var Edelfelt hos Madame Chevalier; de bor i samma hus som unga Standertskjöld-Nordenstam, med barn (3) och blomma; frun sägs vara stel och loj, men mycket vacker; det är så länge sedan Edelfelt sett henne att han inte kommer ihåg hur hon ser ut.
Söndag d. 7 nov. 1880. 7 november 1880
Häromdagen var Edelfelt på middag hos Chevaliers; unge Herman Standertskjöld Nordenstam hyr rum av dem och bor där med barn och blomma [fru]; han var på frukost hos Edelfelt föregående dag; han och frun tycks vara utan bekantskaper och Edelfelt ska representera dem för Runebergs.
Onsdag d. 10 Nov 1880 10 november 1880
Följande dag kommer Madame och Mademoiselle Chevalier på visit; Mademoiselle Claire har en chèr tendre [är svag] för Edelfelt; hon är farlig att bli osams med.
Onsdag. december 80. 8 december 1880
Edelfelt är bjuden till en advokat och politiker Monsieur Napiot, en bekant till Chevaliers; Edelfelt ser sig tvungen att dansa med Mademoiselle Claire Chevalier och andra bedagade skönheter; han ser inte fram emot tillställningen.
Det ska bli en tillställning hos Chevaliers.
Paris, fredag d. 21 april 82 21 april 1882
Det är löjligt att taga intryck af hvad den första bästa säger, men å andra sidan är det visst och sannt att månget förnuftigt ord ofta utgår från ointressanta och ointresserade personers mun. Jag var i går afton hos herrskapet Chevaliers, der voro några herrar och dessa jemte den språksamma gamla Claire, sjöngo hela tiden för mig: hittils har ni varit tillräckligt delad mellan Finland och Paris, nu får ni Ryssland till – hvart hör ni, när får ni tid att göra något stort. Att jag i allt är och varit delad, att mina nyförväfvade ryska sympathier ställer till ännu värre oreda i mina tankar och intressen det är säkert, och jag säger mig det sjelf alltjemnt; att jag genom mitt flammeri under de två sista åren och deras ryskhet skulle vilja ha sympathi för ryssarna, intressera mig för dem, skryta med dem. – Men det går ej.
Paris måndag d. 25 febr. 84 25 februari 1884
Om torsdag skall jag ändtligen på middag till herrskapet Chevalier. Det blir då ej så blixtrande roligt, men jag är skyldig dem detta offer efter min oartighet i våras, då de bjödo Mamma och Anni och jag ej ens lemnade ett kort.