Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk konstnär, g.m. Henri Bouchot

Paris d. 1 Maj 1880. 1 maj 1880
Edelfelt märkte att han har många dambekanta; han lotsade Misserna Austin, Madame och Mademoiselle Chevalier och Madame Florence Mezzara.
Onsdag d. 10 Nov 1880 10 november 1880
Följande dag kommer Madame och Mademoiselle Chevalier på visit; Mademoiselle Claire har en chèr tendre [är svag] för Edelfelt; hon är farlig att bli osams med.
24 nov 80 24 november 1880
Idag har Mademoiselle Claire Chevalier, Madame Jeanne Pasteur och ett till fruntimmer varit på visit en god stund och stört Edelfelt i hans arbete.
Onsdag. december 80. 8 december 1880
Edelfelt är bjuden till en advokat och politiker Monsieur Napiot, en bekant till Chevaliers; Edelfelt ser sig tvungen att dansa med Mademoiselle Claire Chevalier och andra bedagade skönheter; han ser inte fram emot tillställningen.
Paris tisdag d. 14 dec 1880. 14 december 1880
På kvällen ska Edelfelt på soaré dansante hos advokat Napiat; han ser sig dömd att dansa med Mademoiselle Claire Chevalier och andra gamla skönheter.
Onsdag d 16. febr. 1881 16 februari 1881
A propos – det är märkvärdigt att Mlle Chevalier ej blef förargad på mig i går. Tänk hennes oförskämdhet att be mig komma kl. 10 på dagen till en fotograf rue St Lazare för att ställa och arrangera en af hennes bekanta som hon bedt och trugat att stå i Mephistofeles kostym för någon emaljmålning som hon skall ha på salongen. När man ej är menniska att teckna det minsta, utan får besvära 3 personer för att få en fotografi som sedan kalkeras, kan man likagerna nöja sig med att kopiera. – men nej, det vill hon ej.
Jag hade modell i går och var derföre rasande när jag fick brefvet men gick likväl emedan jag farit så illa med fru Trubetskoy's klädning att jag behöfver Mlle Chevalier som förespråkerska då den skall lemnas tillbaka.
I två timmar bråkades med fotografen, jag mådde illa, blef otålig, och skojade, elakt nog med hela historien, så att jag ett ögonblick tyckte att jag gått för långt. Standertskjöld som i går träffat Mlle Chevalier senare sade emellertid att hon varit enchanterad af mina artistiska råd. – Hon är så förfärligt bråkig – visserligen allt annat än dum, men – gammal piga och parisiska till på köpet.
Paris, fredag d. 21 april 82 21 april 1882
Det är löjligt att taga intryck af hvad den första bästa säger, men å andra sidan är det visst och sannt att månget förnuftigt ord ofta utgår från ointressanta och ointresserade personers mun. Jag var i går afton hos herrskapet Chevaliers, der voro några herrar och dessa jemte den språksamma gamla Claire, sjöngo hela tiden för mig: hittils har ni varit tillräckligt delad mellan Finland och Paris, nu får ni Ryssland till – hvart hör ni, när får ni tid att göra något stort. Att jag i allt är och varit delad, att mina nyförväfvade ryska sympathier ställer till ännu värre oreda i mina tankar och intressen det är säkert, och jag säger mig det sjelf alltjemnt; att jag genom mitt flammeri under de två sista åren och deras ryskhet skulle vilja ha sympathi för ryssarna, intressera mig för dem, skryta med dem. – Men det går ej.
d. 2 febr 83 2 februari 1883
Claire Chevalier vill igen att jag skall "korrigera" en aqvarell hon har gjort: d.v.s. att måla om den från början till slut, ty så usel är den. Är det ej oförskämdt? Hvad tusan behöfva dessa gamla pigor måla för? Isynnerhet då de ej ha tecken till talent eller ens förstudier. Det är en oförskämdhet utan like, och beqvämt för henne att exponera på salongen under dessa vilkor.
Paris d. 2 Januari 87 2 januari 1887
Edelfelt var föregående dag på middag hos herrskapet Bouchot – Claire Chavalier har gift sig Bouchot – middagen var tråkig; herrarna rökte i ett rum med vidöppna fönster och det var tre grader kallt ute.
Middagen hos Claire Chevalier var en betalning för teckningen i somras; gäster var konstnärer á la Quartier Latin och skalden Grandmougin.
Bouchot är en tjock bibliotekarie; Edelfelt tror att Claire Chevalier har sagt åt Bouchot att han måste gifta sig med henne.
Paris 20 maj 1890 [med blyerts ändrat till 1891] 20 maj 1891
På biblotheket har jag varit. Henri Bouchot författaren Claire Chevaliers man är stor mogul i gravyrernas rike der – Tänk så bra och han har skaffat mig allt allt som jag kan behöfva för Snoilsky och Per Brahe – han försäkrade att la biliotheque Nationale hade mera svenska saker än de hade i Stockholm, och det ser jag nu. Då jag i går var der andra gången, hade han samlat ihop ett berg af stora folianter bl. a. en hel volym med porträtt, karrikatyrer o.a af drottning Christina och ett stort planschverk koloreradt öfver furstliga intåg i Holland på 1600 talet. Det är som gjordt enkom för Pehr Brahe. Arbetet heter (enorm skönskift) Blyde Inkomst van der allerdoorlischtegste koninginne Maria van Medicis t'amsterdam – och folktyper, soldater, quirlander vagnar, processioner, deputationer finnas der "geschildred". Linné, Svedenborg alla franska kungar – nog är ändå Paris en guldgrufva för den som vill arbeta. Jag kan, hoppas jag, om några veckor skicka en fullständigt aperell till Snoilsky. I Erik Dahlberg behöfva jag en Carnaval i Rom på 1600 talet – det får jag i herrliga gravurer på bibkliotheket, Augsburg, Lützen, Carl XII likaså, huru mycket som helst. Era Vasar voro våra Bourboners bästa vänner, sade Bouchot, och vi ha' pleusement gardé allt som angår Sverige.