Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk författare

Fragment 1 januari 1880
Madame Duhamel är systerdotter till Honoré de Balzac och har med sin mor redigerat hans efterlämnade arbeten; hon lär ha esprit och vara rolig; Mademoiselle Therèse Duhamel är kokett och bortskämd; fadern har en hög ställning som sécrétaire de la présidence [presidentens sekreterare]; reaktionära tidningar som Pays, Figaro går åt honom förfärligt.
d 21 dec 1880. 21 december 1880
Gunnar Berndtson saknar schwung; Edelfelt känner väl till naturer som inte är som han, han kan hålla av dem, men aldrig bli förstådd av dem; föregående dag kom de inte på litteratur: Émile Zola, Alphonse Daudet, Gustave Flaubert, Honoré de Balzac, Victor Hugo, Voltaire så till romare och greker och sist till Homerus; Alexandra Edelfelt ser att han riktigt skrävlade om allt; på morgonen hade han i tre timmar pratat om dessa saker med Pascal Dagnan och Gustave Courtois; det verkligt konstnärliga, som gör att Flaubert är artist, då Zola inte är det, som ställer Victor Hugo i främsta ledet trots all dårskap, tycktes vara hebreiska för vännen Berndtson; i förståndiga människors ögon är man blixtgalen då man ställer högre frågor än mat och dryck, kläder och föda och sin ekonomiska framtid; är man inte själv skald då man tänker och känner varmt, även om man hindras att uttrycka tanken klokt, den inspiration som är det härligaste och lyckligaste på jorden, och som Alfred de Musset avser då han skriver "ce petit battement de coeur que je connais si bien" [denna lilla hjärtklappning som jag känner så väl].
12 januari 1881. 12 januari 1881
Jag har gjort en teckning af båten med Lindström och Fina som skall auktioneras bort af Judic på Cercle de la Presse till förmån för Alex. Dumas staty. Jag är visserligen af den mening att en staty åt A. D., dussinskrifvaren ej är af behofvet påkallad då André Chenier Balzac och A. de Musset ej få sådana. Planen är utgången från A. Wolff och Blavet intima vänner till den döde och till A. D. fils, och derföre har saken blifvit med värme omfattad af artister o. litteratörer och Cercle de la Presse skall om några dagar ha ett lotteri med auktion på teckningar o.d.
Paris lördag 18 april 85 18 april 1885
Den unga mannen som har mördat fru Cornet har levt som en gentleman i Compiégne, ibland tagit anställning i förmögna familjer där han stulit värdesaker och sedan försvunnit; han är en Balzacsk typ; skulle kanske inte ha mördat fru Cornet om hon inte hade vaknat och försökt försvara sig.
Paris, onsdag 8 januari 1890 8 januari 1890
Har under sina sömnlösa nätter läst Balzac; förvånas alltid av "detta enorma geni"; Balzac har "observation och stoff" för 20 andra författare, trots att han själv var så produktiv.
Paris, Café de la Regénce 28 maj 98 28 maj 1898
Utställningarna äro intressantare än Acku tror. Jag har varit der 4 gånger och ännu ej sett mig mätt. Den utomordentliga kännedom af yrket och den kunskap i teckning som finnes här och endast här (jag har nyligen sett en utställning i Berlin) är ändå i högsta grad lärorika. Rodins staty af Balzac t.o.m. är icke så galen som man säger.