Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

läkare, professor

Julafton 24 december 1880
Edelfelt skriver hos Gunnar Berndtson innan de går till middagen de ska äta tillsammans med Casper Wrede, William Feron, Robert Tegerström och en doktor Zetterman från Åbo.
Fjerdedag jul 1880. 28 december 1880
Julaftonen tillbringade Edelfelt tillsammans med Gunnar Berndtson, Arthur Johan Zetterman, Casper Wrede och William Feron; efter middagen gick de och spatserade på bulevarden; vädret var varmt och klart och de satt utanför Café Suède och såg under 2-3 timmar på livet, folkströmmen, julstånden, ljusen och grannlåten.
Odaterat [4 mars 1881] 4 mars 1881
Jag skrifver hufvudsakligast emedan jag är olycklig öfver att ej finna på menniskor som ej spela i afton. På café de la régence spela Antell och Berndtson biljard, Standertskjöld och Zetterman schack, och här spelas allt hvad spelas kan. Jag har bestämdt något fel i hjernan, då jag är så oändligt likgiltig för allt hvad spel heter.