Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

dansk konstnär

Paris d. 18 mars 1881 18 mars 1881
Går jag åter till Runeberg blir jag tvärt tagen i beslag af en hop danskor, som vilja ha mig med på Operabalen. De hade sagt att jag lofvat komma åt Berndtson. En af dessa, fröken Schwartzkopf, som Krohn rekommenderat åt Runebergs och mig, är den mest "tillmötesgående" gamla kokett jag ännu sett i min tid, och jag har ändå sett rätt många. Hon säger sig vara 28 år, men är 38, klär sig som om hon vore 18.