Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

holländsk konstnär, spansk hovkonstnär

Källor

Madrid, måndag d. 11 april 1881. 11 april 1881
Museet! Det är det bästa galleri i verlden – om ej för en estetiker (de begripa ej mycket) så för en målare. Det är rakt som om alla verldens målare Tizian, Rafael, Moro, Dũrer, Rubens Van Dyck skulle ha beslutat att ställa till en concours för att ej skämmas vid sidan af Velasquez, och deraf har uppstått den makalösaste samling af mästerverk. Här har jag sett den bästa Tizian jag nånsin sett, ett porträtt af Philip II. Och Velasquez – ingen, ingen har målat så i olja och tänk att här finnes ungefär 20 stora taflor af honom. Murillo, hvars bästa saker också finnas här, är bra för mamseller i jemförelse med Velasques – en målarmästare som hette duga.
Madrid d. 12 maj 1881 12 maj 1881
Hvad är Bastien Lepage t.ex ändå i det stora hela, jemförd med många af dessa gubbar. Jag kom att tänka på honom emedan på museet finnes ett porträtt af Antonio Moro som påminner om Bastiens maner, men Moro är långt bättre. Taflan föreställa Maria Tudor som likna otroligt gissa hvem – jo, Octavia Levong.