Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

Don, fiktiv person i roman av Cervantes

Källor

Alhambra d. 13 april 1881. 13 april 1881
26 timmars jernvägsresa från Madrid hit – det är dugtigt, och bevisar huru långsamt de spanska jernvägarne framforslar resenärer. Vi foro öfver la Mancha Don Quijotes land – den värsta öken som finnes på jorden. Kl. 5 på morgonen passerade vi Sierra Morena och la Puerta de los Perros (hundporten) så kallad emedan mohrerna här blifva drifna ut från norra Spanien. Högst egendomlig vild natur himmelshöga röda klippblock, formade som orgelpipor. På andra sidan bergen låg Andalusien! Det var här på dessa förfärligt kantiga berg som riddaren från la Mancha roade sig med att slå kullerbyttor i bara skjortan för att späka sin kropp.
Toledo d. 4 maj 188[1]. 4 maj 1881
Jag var helt förvånad öfver att spanskan gick så bra. Ytterst karakteristiskt var det hela. hela den lyssnande skara församlad kring en flämtande oljelampa och så detta egendomliga surrande spel. nästan alltid i moll Pedra sjöng en petenera och en jalero men en af snickarvennerna sjöng bättre. Alla spanjorer sjunga ur strupen men gå mycket öfver från forte till piano och hålla takten hvilken är förfärligt svår i dessa halft arabiska sånger. Jag har försökt lära mig en petenera och har köpt musiken, men kan aldrig få den att gå i takt. – Hela denna afton står i mitt minne som en sida ur en gammal bok – Don Quijotes herbergen kunde ej ha mera karaktär. Då vi gingo, kl. 11, mälde vi hand med hela familjen, och fadren sade med mycken värdighet den vänliga formeln "Betrakta detta hus som Edert" och då vi sedan aflägsnade oss i den mörka gränden sågo vi ännu länge den vackra Pedra i porten med lampan och hörde hennes "Vaya con Dios! – Det var Sarah Bernhardt i Hernani, men bättre, sannare med betydligt mera karaktär, ty det var inga kulisser som bildade dekorationen utan Toledos höga, gulgrå husväggar och ingen gas som belyste scenen utan nymånen och tusen sinom tusen stjernor.
Paris, tisdag d 18 maj 86 18 maj 1886
Greve de Kergorley är förste sekreterare vid franska legationen i Köpenhamn; har bett om sitt porträtt för 1000 franc; beskrivning av hans utseende, påminner om Don Quijote.
Paris d. 24 maj 86 24 maj 1886
Edelfelt tror att porträttet av Kergorlay blir likt; gäller att göra det så att det inte liknar Don Quijote för mycket.