Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

spansk konstsamlare

Källor

Inga källor
Torsdag d. 21 april 21 april 1881
Madrazo hade gifvit mig rekommendation till en Don Diègo Castillo, en intim vän till Fortuny, samlare och konstvän och denna herre har varit artigheten sjelf, fört mig omkring till märkvärdiga ställen som resande i vanliga fall ej besöker och var just nu häruppe med speciella rekommendationsbref för mig till 3 herrar i Sevilla, hvaraf 1 stor samlare och 1 målare. Don Diègo talar mycket litet franska – en äldre herre – och jag har derföre i dag hela dagen gnott på med de 10 à 20 spanska ord jag kan.
Sevilla d. 24 april 1881. 24 april 1881
Genom Don Diego de Castillos rekommendationer har jag här sett några utmärkta samlingar; bl.a. hos en Sejñor Don José de Guyena, en af potentaterna här. Han har ett utmärkt tafvelgalleri bl. a. Fortunys första arbeten. Denna herre talar franska som en Parisare – mycket sällsynt här – och mottog mig med den utsöktaste artighet. Det var roligt att se en spansk patriciers hus. Hans ”patio” den inre gården, der man egentligen lefver, ty der är svalast, är alltid försedd med fontäner, blommor och växter. Rundtomkring denna ”patio” helt orientalisk till namn och bestämmelse ligga, på nedre botten, sommarrummen, I första våningen vintervåningen Tafvelgalleriet i denna våning, utan fönster åt gården, som under vintern täckes med glas, under sommaren med lärfts segel.
Madrid, söndag d. 8 Maj 1881 8 maj 1881
Efter ankomsten hit till Madrid gick jag upp till Madrazo, som jag nu kunde helsa personligen från hans vänner i provensen, Castillo, Guyena, Moreno och Olavarría.