Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

visigotisk kung av Hispania

Källor

Madrid, söndag d. 8 Maj 1881 8 maj 1881
Dessa urgamla legender som voro fästade vid hvarje gathörn bidrogo till att göra dessa aftonvandringar så egendomliga. Här stodo vi i Baño de la Cava, der den sköna Florinda brukade bada sig med sina tärnor. Konung Rodrigues kunde från sitt palats titta ned genom badhusets tak (det kan man verkligen ännu i dag) och det var Spaniens olycka, ty Rodrigues blef kär, bortröfvade Florinda och hennes far, grefve Juliano kallade Mohrerna till sin hjelp för att hämnas. Hade Florinda varit ful, kobent och puckelryggig så hade Mohrerna aldrig kommit hit, men olyckligtvis var hon vacker som en dag och växt som "en svarfvad docka". Olyckligtvis har historieforskningen bevisat att hela denna legend är tvifvelaktig, ty Rodriguez var vid den uppgifna tiden åttiosjuår, en ålder vid hvilken man föga bekymrar sig om badande flickor, vore de också sköna som Florinda.