Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

Grundare av en pappersfabrik, apotekare, kommerseråd

Paris d. 31 Mai 1881. 31 maj 1881
Vi resonnerade hela tiden, och det var roligt att höra honom tala om sin ungdom, den sorgligaste, fattigaste, eländigaste man kan tänka sig – svält, utfattigdom, försakelser talade han om, men utan ostentation, mycket annorlund än t.ex. gubben Serlachius som gerna talar om och svär på att han lidit förbannadt".
Paris d. 8 maj 84. 8 maj 1884
Och nu får Acku den alldeles oåterkalleliga idén att resa till Schweitz – till hvem der – det vet han ej – hvart – lika osäkert. Äro ej sådana kapriser nervretande. – Jag vill ej skryta öfver att ha fått som Serlachius "spänna om svältremmen och lida" men nog blir man ändå litet mera sjelfständig och förståndig då man får ta sig ut på egen hand i lifvet. – Acku är dessutom envis, envis som endast en maniaque kan vara.