Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk skådespelerska

Källor

Inga källor
Paris d. 12 april 82 12 april 1882
Vi voro naturligtvis först och sågo på Krohns gamla förtjusning Jeanne Granier på la Renaissance – Hon spelade i ett dumt stycke Mme le Diable, och var ej mera densamma som förr. Jeanne G. har blifvit fet – och om det ej passar det ringaste för någon, så är det för henne – hon som i pojkroller var den elegantaste, smartaste, vigaste företeelse, har nu fått höfter et le reste. Visserligen är hon ännu Makalös i att sjunga kupletter, och har en stil för sig. Krohn sade emellertid att hans fru skulle välsigna denna afton, ty nu hade hans svärmeri för Jeanne G. försvunnit.