Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

svensk konstnär, g.m. Anna Gardell

Paris d. 12 april 82 12 april 1882
Fröken Gardell, som bodde hos Mme Jacquinot, och hade stor talang för aquarellen, har nu också gått och förlofvat sig med den skånske Erikson, en lurk som visserligen kan ha godt hjerta, men ändå är en lurk. Fr. G. är omkr. 30 år, och Mme Jacquinot har blifvit förargad på henne för hennes giftermålsdille, hvadan Erikson går och gormar öfver den "Satans Kärringen". Jag såg dem tillsammans – ingenting är otäckare en litet bedagade flickor som äro giftassjuka.
Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28 mars 1885
Middag hos Fürstenberg, gäster: Berndt Lindholm, konstnären Eriksson, Karl Warburg; Edelfelt nämner vem som är kristen och vem som är jude.
Stockholm 4 april 98 Skandia 4 april 1898
Osäker koppling Jag har träffat fürstenbergs och Larson skall gå ut till Erikson som skulpterar flitigt här.