Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk-brittisk-bohemiansk journalist, Times korrespondent i Paris

Källor

d. 17 april 82 17 april 1882
I går läste jag en artikel som skall komma in i Figaro – angående – Finlands återlemnande till Sverige i händelse af krig. Det är Times korrespondent här, Blowitz, som först lärer kommit opp med denna idé, och nu talar man allmänt derom. D.v.s. en svensk-tysk allians gentemot Ryssland. Skulle det bli något af denna historia, så äro följderna i obehag oberäkneliga, och vi arma stackare skulle komma i den mest förfärliga position. Dock var artikeln som jag läste just en kritik af kombinationen, hvars omöjlighet tydligt bevisades.
Paris d. 12 Juni 1885 sent på aftonen. 12 juni 1885
Pasteur menar att Times korrespondent Blowitz är en "skojare", men han högaktar Blowitz ändå för att denne ger ministrarna råd och förtjänar bra.
Pasteur och Roux grälar om akademier och institutioner samt viktiga personer i Paris: Roux angriper akademierna och institutionerna, Pasteur försvarar dem; de grälar också om tidningen Times korrespondent Blowitz.