Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

dotter till Albert Starck

Paris d. 1sta maj 1882 1 maj 1882
Under frukosten steg munterheten till sin höjd. Vid Bordet bredvid oss satt en svensk affärsman Starck som bor här – Hans ena dotter har jag ej sett på 2 år – sista gången var hon ett rigtigt barn, och har nu vuxit upp till en förtjusande lång, smärt flicka. Hon var förfärligt hänryckt öfver taflan, och fadren kom och sade att hon nödvändigt ville bli presenterad.
Fredag 11 maj 1882 11 maj 1882
I afton är jag bjuden till en amerikanare och till konsul Starck (han med den vackra dottern, som, skamligt nog lär vara förlovad med en mindre fin svensk) – huru jag skall dela mig vet jag ännu ej.