Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk förläggare

Källor

Fredag 11 maj 1882 11 maj 1882
I lördag är jag åter inviterad på stor soirée hos Charpantier, Zolas och Daudets förläggare; Gambetta m.fl. brukar vara der.
Paris d. 15 maj 1882 15 maj 1882
I lördags var jag på en helt annan soirée – icke dansant – hos Charpentier – Daudets och Zolas förläggare. – Bl.a. voro der Gambetta, Daudet, Zola, de Goncourt, Puvis de Chavannes, Stevens Sargent, Cazin, Antonin Proust.
Daudet kom genast och komplimenterade mig öfver min tafla – frågade hvar jag varit så länge o.s.v. samt sade att han och Charpentier tänkt ge ut en illustrerad praktupplaga af alla hans verk – samt frågade om jag ville ta något af dem på min del – Dagnan och Bastien Lepage skulle också engageras. – Jag svarade naturligtvis att jag var en af Daudets varmaste beundrare och att jag vore ett otacksamt nöt om jag ej med glädje antog detta.
Vi talade sedan med Charpentier derom, och han bad mig tänka på le petit Chose och Nabab – Dagnan har redan gjort Fromont jeune et Risler Ainé.
Paris d. 17 april 86 17 april 1886
Edelfelt har blivit presenterad för Zola hos förläggaren Charpentier; Zola påminner om Werner Salingre och Rosenborg; Zola är tvär och tvärsäker, talade om Norden och Ryssland, men inget märkvärdigt.