Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

konstkritiker, konsthistoriker, statssekreterare

Källor

Annies födelsedag d. 25 maj 1882 25 maj 1882
I dag var jag på ministeriet för de sköna konsterna, men fick der ej träffa Statssekreteraren utan endast hans hjelpreda. I morgon skulle jag återkomma, sade man. Efter alla vill det derhemma så säljer jag taflan – måtte nu blott ej dröjsmålet ha gjort något hinder.
Paris d. 1 Juni 1882 1 juni 1882
Jag har haft ganska mycket språng för min taflas inköp. Jag ville näml. ha, om möjlig, ett skriftligt anbud för Luxembourg. Statssekreteraren, Paul Mantz (förr konstkritiker i le Temps) tog utmärkt vänligt emot mig och sade att han gjort anbudet i akt och mening att få taflan till Luxembourg – men, sade han, att ge ett skriftligt löfte vore för regeringen omöjligt, dels emedan ministeriet när som helst kan störtas och efterträdarne då ej behöfva hålla de förres förbindelser, dels emedan han förutsåg det fall att jag i framtiden skulle måla en bättre tafla, hvarvid denna skulle få vika för den senare. Emellertid lofvade han göra allt för att få taflan på Luxembourg, som från början varit meningen. Han sade att det pris som bjudits vore löjligt, och lofvade, bara för att reparera skammen, gå upp till ministern, Jules Ferry, för att be om ett extra anslag för taflan C'est un tableau tout-à fait remarquable, dont la place est certainement au Luxembourg.
Gubben Arago, conservateur för Luxembourg, till hvilken jag hade ett varmt rekommendations bref af Koechlin, sade mig detsamma. ”Nous ne sommes pas inamovibles, et promettre que votre tableau sera au Luxembourg et qu'il y restera toujours, ce serait comme quand on jure un amour éternel à une femme. Tout ce que je puis dire ce que M. Mantz et moi désirons très vivement vous avoir dans notre galerie nationale, et que nous ferons, au besoin, enlever de vieux tableaux pour y mettre le votre – mais quant à prendre un engagement formel, nous n'en avons pas le droit".
Fragment 6 juni 1882
Staten har nu gjort ett anbud på min tafla på 3000, och brefvet från ministeriet säger angående Luxembourg: le gouvernement ne peut à present prendre aucun engagement formel – mais etc. je crois toutefois pouvoir vous donner, Monsieur, dès maintenant l'assurance que l’administration des Beaux-Arts, désireuse de s'assurer la possession de votre tableau, fera tout ce qui dépendra d'elle pour qu'il soit donné satisfaction à votre désir. – Jag tror jag säljer den ty både Mantz och Arago ha lagt att det är för Luxembourg de velat ha den och att de önska det. Dessutom kunna de ej gerna skicka en tafla som fått en 2dra klassens medalj till provinsen.
Paris d 9 februari 83. 9 januari 1883
Här medföljer bl.a en kritik af Paul Mantz, som är ytterst smickrande, fastän ni komma att skrattar åt att han tar Anni för "une jeune élégante dont le fils (d.v.s. Butti) o.s.v. – samt talar om Lily Etter som "un adolescent.