Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

i Bibelns Gamla Testamente patriark som levde i 969 år och därmed världens äldsta människa, farfar till Noa, namnet synonymt med urgammal.

Källor

Nyårsnatten 1879-1880, kl. 1 på morgonen 1 januari 1880
För Edelfelts del kan framgångarna inte låta vänta på sig i evighet; Edelfelt är redan gammal, men ännu ingen Methusalem, och han borde höra till dessa tröga nordiska naturer som utvecklar sig sent.
Paris 16 Juni 1882. 16 juni 1882
Mamma kan verkligen ej ana hvarföre jag ej har tid att skrifva längre nu – jo det är för den förbaskade ryskans skull. Min lärare Nikolai Ivanovitsh Pajevski har näml börjat morska sig och förehåller mig min stora lättja. (Tala ej om för fru Etter att jag låts ta lektioner) Jag får nu sitta och plugga på två sidor från Demon som jag skall kunna som ett vatten, slå opp ord, deklinera – konjugera – jag är fullkomligt abruti. Också när Nikolaj Ivanovitsh frågar hvilket ord som är subjekt i satsen svarar jag alltid med predikatet, hvadan Nikolaj Ivanowitsh begynner och omständligt förklara hvad man förstår med subjekt och predikat. att han i allmänhet mycket tviflar på min intelligens, det ser jag tydligt. Jag känner också att jag ser idiotisk ut när jag sitter och illfänas med nom. Mascha, genitivus Maschi dat. Masche, accusativus Maschu Prepositionalis o Masché, instrumentalis Mascheju eller Maschéi = genom Mascha – Kan man ej bli tokig, säg? Här sitter jag och läser och lär mig ingenting – Nej lefde jag så länge som Metusalah så blef jag ändå alltid den "falske tysken" inför den "trogne ryssen".