Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

Madame

Källor

Inga källor
Paris d. 20 Juni 1882 20 juni 1882
Salongen är nu slut, och jag hade nöjet eller ödet att de två sista dagarne konvoyera i dess salar sångerskan Marie Van Zandt och en vacker amerikanska M. Cartwright
d. 10 febr. 84 10 februari 1884
Nästa söndag är det en stor kostymbal hos Mme Cartwright. En massa af mina målarebekanta äro der. Jag är bjuden, men vet ännu ej om jag går, ty man måste vara kostymerad.
Paris måndag d. 25 febr. 84 25 februari 1884
I går var den der bal costumé hos Mme Cartwright En massa menniskor och många verkligen utmärkt vackra kostymer. Jag hade så hett i min arabiska hufvudbonad, af sidan virad tre gånger kring hufvudet och en gång kring halsen, att jag trodde min arma skalle skulle spricka. Efter att ha svettats i en halftimme, så att svärtan från mustascherna rannt i floder, gaf jag kostymtroheten tusan och slängde bort hela ståten från hufvudet, och uppträdde så utan turban under resten af natten. Courtois var ytterst grann – verkligen bra klädd – alldeles kopierad efter en liten Buddha bild som han har nere i ateliern. Jag dansade ej emedan mina skor voro utan klackar så att jag af ovana alltjemt höll på att ramla baklänges. – Gérôme var en stund på balen, omaskerad. Mlle Breslau var klädd till affischör-pojke och hade ett stort paket färdiga plakat som hon sjelf tecknat, och som voro fulla af elakhet mot den ena och andra af sällskapet. Lyckligtvis förstod blott ett fåtal antydningarna. Mest amerikanare från Nouvelle Orléans – som tala franska som fransmän – negeruppassning – hela sällskapet hade något kreolskt – underligt, icke vanligt yankeeaktigt, men vackra diamanter och kostymer.
Paris lördag d. 4 dec. 86 kl. 2. 4 december 1886
Edelfelt är bjuden till Madame Cartwright "på Clemencau" i kväll.