Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk skådespelerska

Paris d. 1 Maj 1880. 1 maj 1880
Det fanns en uppsjö med aktriser som målat eller låtit måla något som de ställt ut; där var Sarah Bernhardt med hov, Blanche Pierson, Alice Regnault.
Paris d. 26 juni 82 26 juni 1882
Dagen förut voro vi ett helt band målare och fruntimmer – några amerikanskor, Alice Regnault (aktris från Palais Royal) m.fl. ute på Marknaden-festen i Neuilly Vi voro inne och sågo på alla feta flickor, alla panoramor, åkte på alla karuseller och gungade i alla gungor
Paris, Nationalfesten d. 14 Juli 1882 14 juli 1882
Courtois målar nu Madame Alice Regnault, den vackra aktrisen – Kanske en af de mest komplett vackra qvinnor i Paris – han har börjat för 4 dagar sedan och tror sig ha slutat det om en vecka.
Paris d 6 december 1882
I allmänhet tycker man mycket om min tafla – får se hvilken effekt den kommer att göra deruppe. Jag ställer ännu ut några småsaker: Portalis porträtt, den der studien från i fjol som Anni satt för, och som af Mr Norbert Vuy blifvit såld åt Alice Regnault, aktrisen, och den gamla interiören från Schiffershaus i Lübeck. Huru jag skall få plats för alt detta vet jag ännu ej. Isynnerhet som vi numera få blott 3 meter 50 på cimaisen – Några af sakerna skola komma i höjden, men hvilka som sålunda skola uppoffras, vet jag ännu ej.
Paris d. 17 Dec 1882 17 december 1882
En tråkig historie med krångel har jag haft med den der Anniska flickan i skogen från i fjol. Alice Regnault sade sig ha fått Mr Norbert-Vuys ord på att få taflan anmäler detta för mig, ber mig utställa den, och jag skrifver upp den i katalogen – emellertid har, Mr Norbert Vuy under tiden sålt taflan åt en turk som rest till Konstantinopel med den – stort bråk fram och tillbaka kommande och gående. Norbert Vuy sade sig ej ha förstått Alice Regnaults tal som ett köpeaftal. – Emellertid har denna tafla nu stigit till mycket högre pris.
Paris söndag d 21 april 84. 21 april 1884
Illustration: Edelfelt utklädd. I början af veckan var jag på ett egendomligt äfventyr. Courtois, Stetten o. jag voro bjudna på bal costumé till en madame Mackay, icke den rika, men också amerikanska. Jag känner henne mycket litet och hade tänkt gå upp på ett ögonblick i frack bara för att tacka för bjudningen. – Emellertid träffade jag på aftonen, då Courtois klädde sig, Alice Regnault som var i Cs atelier för att se på deras kostymer. – "Och ni kostymerar er ej ?" Det är skam för en målare att föredra den fula fracken framför en kostym" – Ja men jag har ingen – Vill ni att jag skall kostymera er på en halftimme och lofvar ni att då gå. Jag vill hålla vad med er att jag skall hitta på något på en halftimme? Vi höllo vad, och så reste vi alla af till hennes Det blef ett sökande i alla hennes gömmor. Betjent och kammarjungfru storskrattade då de hörde hvarom fråga var, jag skrattade och tviflade – men så kom hon fram med en silkesskjorta, knäbandsbyxor af siden, hennes – en sidentröja med vida arma släpptes ut i ryggen röda chelstrumpor, en hvit peruk, en stor hvit hatt – skor hade jag sjelf; så gjordes jag hvit i synen och kunde ännu ej förstå hvad allt detta skulle bli – tills hon förklarade allt under mycket skratt och glam att jag var en mycket stilig "meunier Louis XV". en säck på ryggen och en käpp i hand. Jag såg mig i hennes många stora speglar och fann mig alls ej illa – jag liknade verkligen en teckning af Watteau. – Hela scenen var mycket lustig. Courtois i sin japanska kostum – Stetten som Romeo, jag halfklädd, Alice Regnault som sprang fram och tillbaka stack fast rosetter, sökte i enorma kistor fulla af kostymer, siden stycken, blommor och band, och kammarjungfrun som sydde och sprättade. Hon hade vunnit vadet och jag gick upp på balen der bl.a. Baude mycket beundrade min kostym, som jag nogsamt aktade mig att förklara var Alice Regnaults – Ingen skulle dessutom ha trott det.