Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk skulptör

Källor

Paris, Nationalfesten d. 14 Juli 1882 14 juli 1882
Hotel de Ville har nu om möjligt flere statyer än förr och en del af Paris mest berömda barn: Jean Goujon, Beaumarchais Moliére m.fl. stå i en halfcirkel ute på platsen framför hufvudingången: det hela föreföll utmärkt stiligt – Öfverst från tornet skimrade ett enormt R.F. och på sidotornen stodo Liberté – Paix.