Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

konsthandlare

Källor

Inga källor
Paris d 6 december 1882
I allmänhet tycker man mycket om min tafla – får se hvilken effekt den kommer att göra deruppe. Jag ställer ännu ut några småsaker: Portalis porträtt, den der studien från i fjol som Anni satt för, och som af Mr Norbert Vuy blifvit såld åt Alice Regnault, aktrisen, och den gamla interiören från Schiffershaus i Lübeck. Huru jag skall få plats för alt detta vet jag ännu ej. Isynnerhet som vi numera få blott 3 meter 50 på cimaisen – Några af sakerna skola komma i höjden, men hvilka som sålunda skola uppoffras, vet jag ännu ej.
Paris d. 17 Dec 1882 17 december 1882
En tråkig historie med krångel har jag haft med den der Anniska flickan i skogen från i fjol. Alice Regnault sade sig ha fått Mr Norbert-Vuys ord på att få taflan anmäler detta för mig, ber mig utställa den, och jag skrifver upp den i katalogen – emellertid har, Mr Norbert Vuy under tiden sålt taflan åt en turk som rest till Konstantinopel med den – stort bråk fram och tillbaka kommande och gående. Norbert Vuy sade sig ej ha förstått Alice Regnaults tal som ett köpeaftal. – Emellertid har denna tafla nu stigit till mycket högre pris.