Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

prins, general, politiker, kusin till Napoleon III

Källor

Odaterat 19 januari 1883
Osäker koppling Här ha vi haft en tragikomisk historia med prins Jérôme, Plon-Plon. De åsnorna till ministrar, som ha gjort så mycket bråk af detta. Det är som om de varit betalta af Plon-Plon för att göra reklam för honom. Nog märks det att Gambetta är borta – Han skulle ha hindrat republikanerna att göra dessa kolossala dumheter.
Söndag d. 4 februari 1883. 4 februari 1883
Osäker koppling Kammarn här har voterat lagen om prinsarnes utdrifning en den skamligaste lag som någonsin proponerats – jag hoppas Senaten säger nej, ty detta får, för Frankrikes heders skull, ej gå igenom. Det är som om de alls icke skulle ha någon solidaritets känsla här – Hvar och en behandlar en motståndare hur han vill, och lyder lagen endast då den är honom till nytta. Koechlins äro förbittrade, så republikaner de äro, och så är det med allt hyggligt folk.