Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

jätte/bergtroll i svenska folksägen, med fäste vid Hoberget på Gottland

Paris 1 februari 83 1 februari 1883
Han är naiv och öfvertygad om hvad han för ögonblicket säger, och är derföre mera sympathisk än man på längre håll kunde tänka. Det är som ett barn som vaknar upp till tankar och tror att han ensam tänkt dem sedan verldens skapelse. Hans egenkärlek eller, rättare sagdt, naiva erkännande af sig sjelf, är mera lustigt än föragelseväckande. Tröttande skulle han bli i längden – ty der är ett bråk och ett väsen i hans hjerna, och man blir alldeles vimmelkantig af allt det stora i tankar ord och åthäfvor. Han går som Gulliver bland pygméerna och är värre än Hobergsgubben i att ta till i stort. men som sagdt, hans "idéer” komma och gå med ofantlig lätthet, och 3 dagar efteråt säger han raka motsatsen af hvad han påstått.
Café Voltaire fredag d. 5 Juni 85 kl. 6 e.m. 5 juni 1885
Victor Hugo påminde om "Hobergs gubben" också efter sin död.