Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

g.m. Julian "Lulle" Serlachius

Paris d 29. Jan 29 januari 1883
Just nu fick brefvet med vexeln och Lulles förlofningskort. Tusen miljoner tack. huru har det kommit sig att jag ej skrifvit på så länge?
Paris 1 februari 83 1 februari 1883
Hvar fins Lulle – jag skulle gerna skrifva och gratulera honom. Det blef ändå slägten.