Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

mytisk figur i Kalevala

Källor

fastlagstidag 83 6 februari 1883
Efter den 15 Mars, då taflorna skola inlemnas, skall jag ta itu med Bellman – Aino, en massa saker – men dock försöka komma härifrån så tidigt som möjligt.
Paris d. 13 febr. 84. 13 februari 1884
Annars börjar jag göra teckningar till Gustaf III, Aino o.d. – stora teckningar vill jag göra. Skicka Kalevala Collans öfversättning, så är Mamma snäll. Jag vill kasta mig in i denna fantastiska vilda, trolldomspoesi – kanske kan jag få många idéer derifrån
Paris fredag d. 22 febr. 84 22 februari 1884
Jag har gjort en massa teckningar till Aino. Det blir en svårighet i komposition, som också anmärktes af Sargent – den att det blir likasom två taflor – först hon och så de der sjöjungfrurna i bakgrunden. – Huru få mera enhet i kompositionen?
I morgon har jag åter modell för Aino får se om jag får något bättre denna gång, det är en liten 14 års flicka, ännu outvecklad. Jag ville, om jag gör denna tafla få fram något helt ungt, kyskt och sagolikt.